2257614234 Mapa serwisu (860) 248-4993

Witamy na naszej stronie!

BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ - VAT-8%

Zapewniamy profesjonalna obs³ugê, wycenê robót, wykonawstwo, VAT-8% dla budynków mieszkalnych

2094086505

WYNAJEM POWIERZCHNI HANDLOWO-BIUROWYCH

Polecamy do wynajêcia nowe lokale handlowo - biurowe w naszym budynku przy ul. Sienkiewicza 1/1. tel

Wiêcej...

ATLAS MIESZALNIK FARB I TYNKÓW - KOLORY OD RÊKI

Bogata oferta ponad 400 kolorów sprawi, ¿e zrealizujemy ka¿de Twoje kolorowe ¿yczenie. Teraz ju¿ nie musisz czekaæ na domieszanie farby czy tynków

4097306312

BIAWAR - kot³y PELLUX

Kocio³ peletowy PELLUX Biawar :  PELLUX 200 TOUCH 20KW  - ZESTAW KOCIO£ PELLUX 200 20KW/TOUCH +PALNIK PBMAX20

Wiêcej...

GRES POLEROWANY - MAT- LAPPATO

Gres SUPER BLACK /czarny poler 60x60 cm gat.I - cena 32,90 z³/m2 Gres SUPER WHITE/bia³y poler 60x60 cm gat

Wiêcej...

CHEMIA BUDOWLANA - KLEJE , ZAPRAWY

 Atlas GEOFLEX ULTRA - wysokoelastyczny , odkszta³calny klej ¿elowy2-15mm C2TE S1- cena 55,50 z³/25kg Oferta wa¿na do wyczerpania stanów magazynowych

Wiêcej...


Ods³on strony: 397060
(419) 437-4228

Hurt i detal

Bia³ystok, ul. Ks. J. Popie³uszki 115
tel. 85 66 37 888
poniedzia³ek - pi±tek: 7:00 - 16:00
sobota 7:00 - 12:00
Siemiatycze, ul. T. Ko¶ciuszki 86
tel. 85 65 52 611
tel. kom. 505 12 12 54
poniedzia³ek - pi±tek: 7:00 - 17:00
sobota 7:00 - 14:00

Detal

Bia³ystok, ul. Starobojarska 27
tel. 85 65 44 686
poniedzia³ek - pi±tek: 8:00 - 16:00
sobota 8:00 - 13:00
912-370-8189